'Προσθέτουμε αξία στο προϊόν σας'
FOODmind – Food Marketing & Consulting

FOODmind – Food Marketing & Consulting

Ο απαιτητικός χώρος της διατροφής και εστίασης παρέχει σήμερα περισσότερο από ποτέ τη δυνατότητα αξιοποίησης της προστιθέμενης αξίας που προσφέρει η ανάδειξη και προώθηση επιλεγμένων προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι κύριοι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρία FOODmind είναι οι εξής:

1. Ανανέωση / Διαμόρφωση γαστρονομικής ταυτότητας εστιατορίων

2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ξενοδοχεία

3. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εστιατόρια, καφέ, μπαρ κ.τ.λ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό

4. Προϊοντική συμβουλευτική (τροφίμων και ποτών)

5. Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού

6. Συμβουλευτικές υπηρεσίες συμμετοχής σε διεθνείς Εκθέσεις και Εκδηλώσεις

7. Δημιουργία και διαχείριση gourmet καντινών

8. Δημιουργία και εξέλιξη own brand προϊόντων

9. Δημιουργία και ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων πώλησης επιλεγμένων ειδών παραδοσιακής υγιεινής διατροφής

Όσον αφορά στις συμβουλευτικές υπηρεσίες προς εστιατόρια, ξενοδοχεία κ.τ.λ., ανάλογα με την περίπτωση και τις επιθυμίες του πελάτη, αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

 • Ανάλυση Μακροοικονομικού περιβάλλοντος / Ανάλυση Μικροοικονομικού περιβάλλοντος (SWOT analysis).
 • Ανάπτυξη εταιρικού οράματος, χαρακτήρα, ταυτότητας, ονόματος.
 • Μελέτη Στρατηγικής Ανάπτυξης – Στοχοθέτηση.
 • Εσωτερική διασκόπηση επιχείρησης.

 • Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan).
 • Επιχειρησιακός σχεδιασμός (management plan).
 • Εκπόνηση οργανωτικής δομής, περιγραφή καθηκόντων προσωπικού.
 • Δημιουργία εσωτερικών εντύπων επιχείρησης.
 • Υπηρεσίες σύνταξης μελέτης επιδότησης.
 • Προϋπολογισμοί – Κοστολόγηση.

 • Έρευνα και ανάλυση αγοράς και νέων προϊόντων.
 • Εκπόνηση ολοκληρωμένου marketing plan και sales plan.v
 • Εκπόνηση και υλοποίηση ολοκληρωμένου πλάνου επικοινωνίας.
 • Προϊοντικό marketing.
 • Οργάνωση και διαχείριση συμμετοχής σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού.
 • Ανάπτυξη και διαχείριση εταιρικής ιστοσελίδας και εν γένει διαδικτυακής παρουσίας.
 • Διοργάνωση και υλοποίηση θεματικών εκδηλώσεων.
 • Προώθηση σε Δήμους / Οργανισμούς κ.τ.λ.

 • Μηχανογράφηση λειτουργιών και υπηρεσιών.
 • Εκπόνηση συστημάτων ελέγχου.
 • Λογιστική και φορολογική διασφάλιση και διαχείριση.
 • Διασφάλιση και παρακολούθηση πιστοποίησης ποιότητας (HACCP, ISO 22000 κτλ).

 • Ανεύρεση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και εκπαίδευση προσωπικού.
 • Ανεύρεση, αξιολόγηση και εποπτεία του επικεφαλής chef.
 • Δημιουργία και διαμόρφωση menu.
 • Δημιουργία και διαμόρφωση wine list.
 • Ανεύρεση και αξιοποίηση παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων.

 • Προτάσεις αισθητικής αναβάθμισης – διακόσμηση.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης ενεργειακών πόρων.
 • Υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (HR management)