'Με επίκεντρο την παγκόσμια αγορά'
Εξωστρέφεια – Διεθνής Ανάπτυξη

Εξωστρέφεια – Διεθνής Ανάπτυξη

Σε συνθήκες κρίσης με περιορισμένη ρευστότητα και δυνατότητες απορρόφησης προϊόντων και εμπορευμάτων από την εγχώρια αγορά, οι επιχειρήσεις που βλέπουν μπροστά οφείλουν να στραφούν σε αγορές του εξωτερικού.

Ως Σύμβουλοι εξαγωγών και εμπορίου στο εξωτερικό, προσφέρουμε σε επιχειρήσεις επαγγελματική υποστήριξη και παρακολούθηση στις εξαγωγικές δραστηριότητές τους. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε για εσάς έναν Ασφαλή και Ανταποδοτικό τρόπο ανάπτυξης των εξαγωγικών πωλήσεών σας.

Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τις εταιρείες στις δραστηριότητες τους στις ξένες αγορές και να τις βοηθήσουμε να εξοικειωθούν με το εξαγωγικό εμπόριο, όπως επίσης και να τους προσφέρουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία για μια επιτυχημένη διείσδυση σε αυτές τις συγκεκριμένες αγορές.

Στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την ανατολική Ευρώπη, τη Ρωσία, την Αμερική, την Αφρική και άλλες αναπτυσσόμενες αγορές, διαθέτουμε το κατάλληλο δίκτυο ικανών συνεργατών, γνωρίζουμε τις τοπικές συνθήκες και απαιτήσεις και έχουμε αναπτύξει μία νέα βάση διαπιστευμένων επιχειρήσεων – αγοραστών που αναζητούν άμεσα προϊόντα και εμπορεύματα από τη χώρα μας.

Είτε δραστηριοποιήστε ήδη στο εξαγωγικό εμπόριο, είτε ενδιαφέρεστε τώρα για το άνοιγμα νέων αγορών, είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε την εξαγωγική προσπάθεια της επιχείρησής σας σε κάθε στάδιο παρέχοντας ένα σύνολο καίριων υπηρεσιών, όπως οι ακόλουθες:


 • Export Consulting: Σχεδιασμός της φάσης εισόδου, ανάλυση των διαδικασιών και προϋποθέσεων (νομικές, τελωνειακές, μεταφορικές, τοπικές ιδιαιτερότητες κ.τ.λ.) ανάλογα με τη στοχευόμενη αγορά
 • Έρευνα και Μελέτη προϊόντων / εμπορευμάτων
 • Διερεύνηση και επιλογή κατάλληλων Προμηθευτών (Purchasing Consulting)
 • Αναζήτηση κατάλληλων συνεργατών και πελατών
 • Έρευνα αγοράς / κλαδικές μελέτες στις χώρες που μας ενδιαφέρουν

 • Επιχειρηματική επόπτευση ώστε να τεκμηριωθεί η επιχειρηματική σας απόφαση για εξαγωγές και δημιουργία διεθνούς δικτύου πωλήσεων
 • Δεδομένα αγοραστών και συνεργατών που σας διαθέτουμε για την είσοδο σε νέες αγορές και σχετική υποστήριξη του τμήματος πωλήσεων.
 • Δημιουργία αναλυτικού προϋπολογισμού δράσης βάσει των νέων στόχων
 • Διερεύνηση δυνατοτήτων επιχορήγησης της εξαγωγικής προσπάθειάς σας

 • Εξαγωγικό Marketing (Export Marketing) – Εκπόνηση του κατάλληλου και αποτελεσματικού Σχεδίου Marketing
 • Επιμόρφωση και κατάρτιση των στελεχών σας σε θέματα εξαγωγικού εμπορίου ή/και εξεύρεση του κατάλληλου προσωπικού
 • E- Commerce (Ηλεκτρονικό Εμπόριο)

 • Παροχή διευκολύνσεων και υπηρεσιών τοπικά (εταιρική διεύθυνση, αντιπρόσωποι κ.α.)
 • Παρακολούθηση, έλεγχος και ενημέρωση της εξελικτικής πορείας κάθε βήματος, από την εισαγωγή-πώληση έως και το service μετά την πώληση (after sales service).
 • Αξιολόγηση δραστηριότητας ανά τακτά χρονικά διαστήματα
 • Έγκαιρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση και συμβουλευτική όποτε χρειάζεται αναπροσαρμογή στρατηγικής ή διορθωτικές κινήσεις