ΕΣΠΑ – Χρηματοδότηση

ΕΣΠΑ – Χρηματοδότηση

Σήμερα είναι η καλύτερη εποχή για να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας, με σύμμαχο τα προγράμματα επιδοτήσεων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ελληνικού Δημοσίου.

Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό σας:

  • Τη δωρεάν διερεύνηση για το αν η επιχείρηση σας μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα και ποιο είναι το ιδανικό πρόγραμμα που της ταιριάζει.
  • Την καθοδήγηση στις προκαταρκτικές ενέργειες που θα υποβοηθήσουν την ένταξη της επιχείρησης σε πρόγραμμα και αφορούν στη νομική μορφή, τη λογιστική διαχείριση και άλλα χαρακτηριστικά της.
  • Την κατάστρωση επιχειρηματικού σχεδίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε προγράμματος και με βάση τις προτεραιότητες της επιχείρησής σας.
  • Τη διαμόρφωση, σύνταξη και κατάθεση του φακέλου – αίτησης υπαγωγής σας σε κάποιο πρόγραμμα.
  • Τη συλλογή σε συνεργασία μαζί σας όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
  • Την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος μετά την ένταξη της επιχείρησης και την υποστήριξή της σε ότι αφορά στην τήρηση των διαδικασιών, την υποβολή των απαιτούμενων παραστατικών για τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις, την τήρηση των κανόνων του προγράμματος.

 

Ανοιχτά Προγράμματα:

ΕΣΠΑ

Δράσεις του ΕΣΠΑ 2014 – 2020:

Χρηματοδότηση για υπάρχουσες, νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις. Αναμένεται η νέα Προγραμματική Περίοδος. Περισσότερα >>

επενδυτικός

Εθνικά κεφάλαια στη διάθεση της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Περισσότερα >>

horizon2020_0_5682_1

Νέες Δυνατότητες Χρηματοδότησης για Ερευνητικά έργα στην Ενέργεια και το Περιβάλλον. Περισσότερα >>

LEADER

Δημιουργία και ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων σε αγροτικές περιοχές, ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, αύξηση της προστιθέμενης αξίας γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς. Περισσότερα >>

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ

etean-logo_el

Χρηματοδότηση και εγγυοδοσία με ευνοϊκούς όρους για τις επιχειρήσεις. Περισσότερα >>

jeremie

Συγχρηματοδοτούμενα, επιδοτούμενα δάνεια. Περισσότερα >>