Χρήσιμα

Χρήσιμα

Επίκαιρα Θέματα

Νέος Νόμος Πτωχευτικού Κώδικα (“Άρθρο 99”)
ΝΟΜΟΣ 4013/2011
Και προηγούμενοι σχετικοί Νόμοι
ΝΟΜΟΣ 3858-2010
ΝΟΜΟΣ 3588-2007
Ρυθμίσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών (Ν. 3869/2010 -«Νόμος Κατσέλη»)
ΝΟΜΟΣ 3869-2010
Παράταση αναστολής πλειστηριασμών έως 31/12/2011 (αναμένεται να δοθεί και νέα παράταση για το 2012)
ΝΟΜΟΣ 3986-2011 (αρ. 46)
Παράταση προθεσμίας υποβολής των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων για την περαίωση
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Αριθμοδείκτες – Πιστωτική Διαβάθμιση

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ