Αχτσιόγλου: Ερχονται 11 νέα προγράμματα για 88.500 ανέργους

05/10/2018

Πέντε προγράμματα που αφορούν σε 31.500 ωφελούμενους παρουσίασε σήμερα η υπουργός. Οι όροι και οι προϋπολογισμοί των προγραμμάτων. Η διάρκεια και οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές.

«Ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει μέχρι το Α’ τρίμηνο του 2019 την προκήρυξη 11 νέων προγραμμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 632.500.000 ευρώ, που θα απευθύνονται σε 88.500 ανέργους, είπε η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ανακοινώνοντας τις δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, «εξ αυτών 31.500 θέσεις στα προγράμματα θα αφορούν νέους ανέργους».

Η υπουργός επικεντρώθηκε σε πέντε προγράμματα που αφορούν σε τρεις μεγάλες ομάδες ωφελούμενων. Πρόκειται για νέους επιστήμονες που είτε θα εργαστούν σε δημόσιες υπηρεσίες, είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε θα λάβουν κατάρτιση που θα αντιστοιχεί στις γνώσεις και στα προσόντα τους.

Τα προγράμματα

 1. 1. Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων ηλικίας 22-29 ετών σε υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς.
 • Ωφελούμενοι:5.500
  ● Προϋπολογισμός: 90.000.000€
  ● Προγραμματισμός: Οκτώβριος 2018
  ● Το πρόγραμμα έχει ως στόχο:
  a. την άμεση απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο επιστημονικό τους αντικείμενο,
  b. τη θεσμική αναβάθμιση του δημοσίου μέσω συγκεκριμένων project που εκτελεί υψηλά καταρτισμένο νέο εργατικό δυναμικό και
  c. την αντιμετώπιση του φαινομένου της διαρροής του επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας.
  ● Η διάρκεια του πρόγραμμα είναι 12 μήνες.
  ● Οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές των ωφελουμένων ορίζονται:
  a. για την κατηγορία Π.Ε. έως τα 1.040 ευρώ
  b. για την κατηγορία Τ.Ε. έως τα 990 ευρώ
  c. για ωφελούμενους οι οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα, οι ανωτέρω αποδοχές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ αντίστοιχα.
 1. 2. Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής, πιστοποίησης σε ΤΠΕ νέων πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής, οικονομικής κατεύθυνσης 24-29
 • Ωφελούμενοι: 3.000
  ● Προγραμματισμός: Τέλη 2018
  ● Αφορά στην κατάρτιση ανέργων αποφοίτων σχετικών αντικειμένων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με έμφαση σε ειδικότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικού.
  ● Ουσιαστικό βήμα στην κατεύθυνση της ψηφιακής αναβάθμισης και του παραγωγικού μετασχηματισμού της οικονομίας.
 1. 3. Παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης σε ανέργους ηλικίας 18-29 (κατάρτιση, πρακτική, πιστοποίηση), στους τομείς της αγροδιατροφής, μεταποίησης, κυκλική οικονομία
 • Ωφελούμενοι: 10.000
  ● Προγραμματισμός: Αρχές 2019
  ● Η δράση αφορά άνεργους απόφοιτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  ● Επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας, που εμφανίζουν σημαντικές επιδόσεις, σε εξωστρέφεια και προοπτικές ανάπτυξης.
  ● Ενίσχυση της κλαδικής διασύνδεσης της ελληνικής οικονομίας – γέφυρες ανάμεσα σε κρίσιμους τομείς όπως ο τουρισμός με την αγροδιατροφή.
 1. 4. Στοχευμένη Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων θεωρητικών σπουδών σε κλάδους αιχμής
 • Ωφελούμενοι: 3.000
  ● Προγραμματισμός: τέλη 2018
  ● Η δράση έχει ως ομάδα στόχου ανέργους αποφοίτους σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης έως 29 ετών.
  ● Δημιουργεί νέες επαγγελματικές διεξόδους σε άνεργους πτυχιούχους θεωρητικών αντικειμένων.
  ● Ενδεικτικές ειδικότητες:
  – διαχείριση κοινωνικών δικτύων,
  – marketing πολιτιστικών οργανισμών,
  – διοίκηση πολιτιστικών οργανισμών,
  – συμβουλευτική τρίτης ηλικίας,
  – αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών.
 1. 5. Πρόγραμμα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας «υψηλού γνωσιακού περιεχομένου» σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας της χώρας
 • Ωφελούμενοι: 10.000
  ● Προϋπολογισμός: 112.000.000€
  ● Προγραμματισμός: Οκτώβριος 2018
  ● Σκοπός του προγράμματος θα είναι η επιδότηση θέσεων πλήρους απασχόλησης, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) αλλά και παραγωγικής δραστηριότητας της χώρας, σύμφωνα με τον αναπτυξιακό στρατηγικό σχεδιασμό.
  ● Η κατεύθυνση των άνεργων αποφοίτων υψηλής κατάρτισης στους κλάδους αιχμής έχει ως στόχο την αναβάθμιση της παραγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων και το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που θα έχει αυτή στην ανάπτυξη αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην οικονομία.
  ● Η επιδότηση θα είναι 12μηνη και θα καλύπτει μέχρι το 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και διαμορφώνεται:
  – έως 800 ευρώ για κατόχους διδακτορικού τίτλου (μισθός 1.600 ευρώ)
  – έως 700 για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου (μισθός 1.400 ευρώ)
  – έως 600 ευρώ για κατόχους πτυχίου (μισθός 1.200 ευρώ)

Πηγή: Euro2day.gr