Παράταση για τον Ε4 Ετήσιο πίνακα προσωπικού έως 15.11.2017

20/10/2017

Στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΡΓΑΝΗ έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία αναμένεται δημοσίευση Υ.Α. που παρατείνει την προθεσμία υποβολής του Ε4 Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού έως 15/11/2017.