Αναπτυξιακός ν.4399/2016 – Νέες Ανεξάρτητες ΜμΕ

Η περίληψη του καθεστώτος (βάσει του προηγούμενου κύκλου)