Διαθέσιμη και για τη σύσταση ΟΕ και ΕΕ η ηλεκτρονική υπηρεσία μιας στάσης

Αρχές Μαρτίου το νέο «πακέτο» μέτρων για όσους χρωστούν στην εφορία
Φεβρουάριος 7, 2019
Ποιοι εξαιρούνται από την ασφάλιση στον κλάδο υγείας του ΕΦΚΑ
Φεβρουάριος 8, 2019
Δείτε τα όλα

Διαθέσιμη και για τη σύσταση ΟΕ και ΕΕ η ηλεκτρονική υπηρεσία μιας στάσης

07/02/2019

Διαθέσιμη και για τη σύσταση προσωπικών εταιρειών, δηλαδή των Ομορρύθμων και των Ετερορρύθμων Εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) είναι από τις 28 Ιανουαρίου η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ).

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Οικονομίας, η Υπηρεσία σύντομα θα είναι διαθέσιμη και για τις υπόλοιπες νομικές μορφές. Συγκεκριμένα, οι ΕΠΕ θα μπορούν να συστήνονται μέσω της e-ΥΜΣ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και οι ΑΕ εντός Μαρτίου 2019.

Τους πρώτους έξι μήνες λειτουργίας της e-ΥΜΣ μέσω της πλατφόρμας συστάθηκαν 1.665 εταιρείες, εκ των οποίων οι 1.629 είναι ΙΚΕ, οι 20 είναι ΕΕ και οι 16 είναι ΟΕ.

Το υπουργείο σημειώνει πως μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης η σύσταση ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και δεν απαιτείται ούτε φυσική παρουσία σε οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία, ούτε η προσκόμιση δικαιολογητικών εγγράφων, καθώς συμπληρώνονται μόνο πεδία. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η εταιρεία αποκτά Αριθμό ΓΕΜΗ και ΑΦΜ και αποστέλλονται στους ιδρυτές ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας.

Πηγή: Capital.gr